Als het om de natie gaat. Omtrent Eric Defoort

Teksten van Eric Defoort over natie, gemeenschap en identiteit. Met bijdragen van Bart De Wever en Nico Van Campenhout. |

22,50

Beschrijving

Hoewel dit boek aanvangt met een uitgebreid portret van Eric Defoort (1943-2016), geeft dit geen volledig beeld van zijn leven en werk. Wel biedt dit boek de ideeën van Eric Defoort omtrent natie en identiteit. Het boek verzamelt een aantal teksten, toespraken, overwegingen en opinieartikels die een beeld geven van zijn gedreven engagementen als Vlaams beweger, als historicus, als politiek bewust burger.

Van in zijn Ieperse jeugd tot zijn laatste Gentse levensdagen was Eric Defoort een gedreven en vooral integer Vlaams beweger en voorman, die bij leven woekerde met zijn tijd en talent om de droom van een onafhankelijke Vlaamse natie dichterbij te brengen. Nooit nam hij een blad voor de mond om zijn mening rechttoe, rechtaan te geven. De zichzelf progressief noemende intellectuelen, die doorgaans alles wat een Vlaams etiket draagt ridiculiseren, werden door Defoort steevast van antwoord gediend: ‘kruideniers te paard, die denken dat ze huzaren zijn’. Maar ook de Vlaamse bewegers werden niet gespaard. Scherp, snerend kon hij uitvallen naar Vlaamsgezinden, die bleven hangen in ‘een oudbakken discours’ dat niet spoorde met een hedendaagse, wervende visie op het Vlaanderen van vandaag. Daar had de Vlaamse beweging dringend nood aan.

Waar wil men vandaag en morgen met Vlaanderen heen? Hoe ziet men die Vlaamse natievorming? Wat verstaat men onder Vlaamse identiteit? Deze bundeling teksten blijft inspireren en stof tot nadenken bieden.

De natie, de dwarsdenker, Defoort

Gepubliceerd op 18 December 2018
Auteur: Edi Clijsters

Historicus Eric Defoort (1943-2016) speelde een kleine tiental jaren een richtinggevende rol in de niet-partijgebonden Vlaamse beweging én in de Vlaams-nationale partijpolitiek. En als het om de natie ging wierp hij zich op als vrijmoedig en talentrijk polemist. Vooral dat aspect wordt – twee jaar na zijn dood – in herinnering gebracht door een bescheiden boek, dat de overledene huldigt zonder hem te ‘ver-heiligen’.Uitmuntend idee


Het was een uitmuntend idee van de onvermoeibare voormalige VVB-voorzitter Guido Moons, zoon Hendrik en uitgeverij Doorbraak om een boek uit te brengen ‘omtrent’ Defoort. Dat woordje ‘omtrent’ staat voor het bescheiden opzet: een beknopte biografische schets, en enkele destijds spraakmakende teksten van Defoort zelf.


Want de historicus zat hoegenaamd niet in een ivoren toren, en blijkbaar zelfs te weinig om een volumineus oeuvre bijeen te schrijven. Hij vond het allicht plezieriger – en vermoedelijk ook zinvoller – aan de maatschappelijke weg te timmeren met een indrukwekkende stroom opiniebijdragen en toespraken, die tegelijk getuigden van zijn geweldige belezenheid én zijn diepe overtuiging. Die teksten waren vaker wel dan niet gekruid met een behoorlijke dosis provocatie, en zo had Defoort ze graag. Zijn beste polemische stukken waren dan ‘mooi én meedogenloos’: stijlvol én vlijmscherp. Hij was zeer zeker geen kleurloze ‘man zonder eigenschappen’, maar ging graag door het leven als een vat vol paradoxen. Als ‘meer vrijbuiter dan ploegspeler’ wist Doorbraak-uitgever Karl Drabbe, zelf oud-student van Defoort, hem raak te typeren.


De biografische schets, door collega-historicus en vriend Nico van Campenhout, laat – hoe beknopt ook - de merkwaardigste paradoxen tot hun recht komen. Francofiel flamingant, essayistisch historicus, ongelovig evangelist, progressist met zowel anarchiserende als conservatieve trekjes. Stille doch aandachtig beluisterde kracht achter de schermen, doch evenmin van enige ijdelheid gespeend. Onmiskenbaar geëngageerd, maar ook een ‘boeiende speelvogel’.Clichés en paradoxen


Terecht gaat Van Campenhout wat dieper in op de vraag of hij daarom een ‘intellectueel verdwaald in de politiek’ mocht worden genoemd. Terecht ook vergelijkt hij hem met die andere ‘onconventionele enkeling’, intellectueel in de politiek: wijlen François Perin, die ook verschillende politieke wateren doorzwom alvorens te eindigen als ‘rattachist’.


Zoveel is zeker: Defoort vertoonde – én cultiveerde – aspecten genoeg om iedereen te ergeren die niet verder kan of wil denken dan gangbare clichés; tegelijk en evenzeer inspireerde hij daarmee tot kritisch nadenken al wie bereid is om te erkennen dat een hele wereld van ideeën en feiten bestaat buiten het eigen grote gelijk.


Nog zo’n paradox was Defoorts zelfbeschrijving als ‘sociaaldemocraat en Vlaams-nationalist’ waarmee hij in 1995 een scherpe polemische bijdrage ondertekende over de ‘progressieve kreten’ van zovele Vlaamse intellectuelen (van zijn en vooral volgende generaties) die gruwen van alles wat naar Vlaanderen verwijst. Die tekst bevat ook ruim twintig jaar later nog behartenswaardige ideeën, en katapulteerde hem destijds verrassend snel naar het ondervoorzitterschap van de toenmalige Volksunie.


Of wat volgde nog een paradox mag worden genoemd dan wel een heuse en pijnlijke tegenstelling, is een boeiende vraag. Toen de Volksunie rond de voorbije eeuwwisseling steeds verder en uiteindelijk fataal werd verscheurd door interne onenigheid ontpopte ‘progressist’ Defoort zich tot ‘het stormachtige brein achter de Oranjehofgroep’ waaruit later de N-VA zou groeien. Geen wonder dus dat in het boek ene Bart De Wever eer betoont aan een van de ‘founding fathers’ van zijn partij.Diepvriesvak


Voor wie niet door partijdige ‘hybris’ is verblind rest daarentegen anno 2018 vooral de prangende vraag wat Defoort – als voormalig ‘sociaaldemocraat en Vlaams-nationalist’ – nu zou denken over de partij die hij mee hielp stichten, maar die inmiddels resoluut rechts is geworden en haar nationalistische wortels achteraan in het diepvriesvak heeft gestoken. De tien teksten van Defoort die voor dit boek werden geselecteerd laten het antwoord open; ze zijn daarom niet minder leesbaar en leerrijk.


Als het om de natie gaat is een uitgave van Doorbraak en beschikbaar in onze webwinkel.


Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Als het om de natie gaat. Omtrent Eric Defoort” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Boekinformatie

Aantal bladzijden 176
Afmetingen 22 x 14 mm
Afwerking Softcover
Uitgever Doorbraak

Andere suggesties…