Filosofie

Resultaat 57–84 van de 1027 resultaten wordt getoond

 • Meteosofie | René Bos

  22,49
  In zijn kenmerkende stijl onderzoekt Ten Bos hoe tal van filosofen hebben nagedacht over onze houding ten opzichte van meteorologische verschijnselen. In die zin bedreven ze meteosofie: ze streefden naar een wijze omgang van de mens met het weer. In het oude Griekenland verwees h ...
  Vooraf bestellen
 • Haast je langzaam | Erik Nagtegaal

  13,95
  Het adagium "haast je langzaam" keert op verschillende momenten terug in de gedichten van deze bundel. In 45 gedichten komt naar voren wat "deugd" inhoudt. Filosofie brengt de zinzoeker en diens ervaringen verder richting deugdzame groei. Je groeit pas als je filosofische leefreg ...
  In winkelmand
 • Nabijheid | Jan-Hendrik Bakker

  22,99
  Wat betekent familie nog voor de moderne mens? En waarom heeft de filosofie daaraan altijd zo weinig aandacht besteed en de literatuur juist wel? Is onze woonplaats een schuilplaats of juist een venster op de wijde wereld? Wie is onze naaste: de oorlogsvluchteling of onze demente ...
  In winkelmand
 • Gereedschapskist voor het denken | Daniel C. Dennett

  20,00
  In ‘Gereedschapskist voor het denken’ laat Daniel C. Dennett zien hoe je scherper kunt denken, en hoe je ideeën overtuigend kan brengen. Denken is namelijk niet zo simpel als we denken – en toch doen we het de hele dag door, we kunnen niet anders. Maar hoe zouden we béter ...
  In winkelmand
 • Socrates op sneakers | Elke Wiss

  21,00

  In Socrates op sneakers leert Elke Wiss de kunst van het vragenstellen aan de hand van Socrates en andere beroemde filosofen, zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding.

  In winkelmand
 • Leven met ongemak | Clemens Janzing

  19,44
  Ons leven is vooral leven met ongemak. Wat is nu ongemak en hoe ermee om te gaan? Het boekje bevat perspectieven – geïnspireerd door de leer van Epicurus (341-270 v.Chr.) – die tot andere inzichten en handelen kunnen leiden. ...
  In winkelmand
 • Posthumanisme | Mieke Mosmuller

  24,90
  De transhumanisten zijn niet bereid zich te verdiepen in de zin en de
  betekenis van het fysieke lichaam op zich. Ze willen er eenvoudigweg van
  af, nadat ze daaruit gedestilleerd hebben wat voor hen het belangrijkste is:
  een algoritme op basis van de informatica, dat o ...
  In winkelmand
 • In stilte | Jan-Hendrik Bakker

  15,00
  Jan-Hendrik Bakker pleit voor een herwaardering van afzondering in stilte. Je afzonderen is tegenwoordig moeilijker dan ooit, en daarom juist zo essentieel. “In stilte” laat zien dat afzondering dé manier is om onze individuele waarden te herijken. Ooit was het individualism ...
  In winkelmand
 • Politiek traktaat | Baruch Spinoza

  34,99

  In het Politiek traktaat pleit Spinoza voor een staatsvorm berustend op een mengvorm van monarchie, aristocratie en democratie. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Maarten van Buuren.

  In winkelmand
 • Taalkracht

  17,50
  Woorden scheppen werkelijkheid. Onze taal is ons denken en ons handelen. Maar maken we ons eigenlijk druk om de woorden die we gebruiken? Socioloog Christien Brinkgreve en de andere schrijvers van "Taalkracht" zien overal taalgebruik veranderen. Financiële taal neemt andere dom ...
  In winkelmand
 • Traktaat over de menselijke natuur | David Hume

  29,90
  Het Traktaat over de menselijke natuur, verschenen in 1739 en 1740, is het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de moderne geschiedenis: David Hume (1711-1776). Het boek heeft een beslissende invloed gehad op het denken over de mens en over diens mog ...
  In winkelmand
 • De 18 wetten van de menselijke natuur | Robert Greene

  29,99

  De 18 wetten van de menselijke natuur biedt slimme en briljante tactieken voor succes, zelfverbetering en zelfverdediging

  In De 18 wetten van de menselijke natuur vraagt bestsellerauteur Robert Greene zich af hoe we motieven achter het gedrag van ...

  In winkelmand
 • Het filosofisch gesprek | Kristof Van Rossem

  19,99
  ‘Tien gouden tips voor de succesvolle vragensteller.’ Een filosofisch gesprek vraagt aandacht, tijd, luisterbereidheid en alertheid van geest. Het vereist het voortdurende besef van het bestaan van verschillende perspectieven. Het kunnen leiden en evalueren van een socratisc ...
  In winkelmand
 • Simone de Beauvoir | Kate Kirkpatrick

  34,99

  ‘Simone de Beauvoir. Een leven’ is de nieuwe, monumentale biografie geschreven door Kate Kirkpatrick. Diepgravend, verrassend en ontroerend.

  In winkelmand
 • De ander, dat zijn wij | Marli Huijer

  34,91
  De vijandige houding tegenover de islam is in Europa een belangrijk politiek item geworden. Filosoof Marli Huijer beschrijft de gevolgen van deze politisering, voor ons, de ander en de democratie. Europa kent niet alleen een lange geschiedenis van antisemitisme; ook de huidige an ...
  Vooraf bestellen
 • Homo Sacer | Giorgio Agamben

  24,90
  ‘De terrorist, de comapatiënt en de vluchteling – dat zijn de nieuwe rechtelozen. Giorgio Agamben noemt ze homines sacri, de heilige mensen die uit de samenleving zijn verbannen.’ – Filosofie Magazine Sinds de verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderw ...
  In winkelmand
 • Kantelingen – Tegen de natuur in | Lorraine Daston

  17,50
  Waarom beschouwen mensen in uiteenlopende culturen en tijdperken de natuur als bron van normen voor menselijk gedrag? Filosofen en wetenschappers hebben eeuwenlang beweerd dat de natuur geen waarden kent. Toch probeert de mens keer op keer het ‘zijn’ van de natuur te verander ...
  In winkelmand
 • Duurzame duurzaamheid

  28,01
  In de hedendaagse duurzaamheidsdiscussie gaat het veel over Sustainable Development Goals, ‘People, Planet, Prosperity’ en klimaat en CO2-reductie, maar weinig over hoe je duurzaamheid zelf duurzaam maakt, dat wil zeggen blijvend verankerd in het gedrag van mensen. Uitgangspu ...
  In winkelmand
 • Het nut van het nutteloze | Nuccio Ordine

  19,91
  «Het nut van het nutteloze» is een even ophefmakende als hartstochtelijke verdediging van de waarde van kennis, kunst en cultuur in een tijd van rendementsdenken, management-ideologie en nuttigheidsmanie. Het gevolg is een zelf toegebrachte culturele en intellectuele kaalslag d ...
  In winkelmand
 • BEGRIP is de sleutel van onwetendheid! | Yana Dijkstra

  17,50
  Dit boek vertelt wie wij in werkelijkheid zijn. Vertelt op wat voor manier we gemanipuleerd zijn, waardoor wij onze kracht en onze vrijheid kwijt zijn geraakt. Een boek dat vertelt hoe het anders kan. Hoe wij door te begrijpen wie wij zijn, onze kracht en onze vrijheid weer teru ...
  In winkelmand
 • Sociale en antisociale impulsen in de mens | Rudolf Steiner

  12,50
  Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig tegenover elkaar staan, zelfs niet in ons gedacht
  In winkelmand
 • De dag dat Boeddha lachte | Arjan Mulder

  20,00
  De dag dat Boeddha lachte, laat zien waarom onze westerse aanpak van problemen niet werkt. De mythe van de maakbaarheid loopt vast. In vijftien intrigerende reisverhalen wordt het sprookje van de maakbaarheid ontrafeld. Het wordt duidelijk dat onze moderne wereld op drijfzand is ...
  In winkelmand
 • Je mag mij altijd bellen | Karin Kuiper

  15,00

  Na de dood van "haar betere ik", haar man en schrijver Karel Glastra van Loon, behoorde Karin plotseling tot dat lastige volkje van weduwen en weduwnaars. Op zijn veel te vroege dood volgde een periode van vallen en opstaan, waarin het verlies als zoutzuur doorvrat. Zonder hul ...

  In winkelmand
 • In alle dingen heb ik rust gezocht | Michel Dijkstra

  16,90
  Iedere dag worden wij geconfronteerd met een variëteit aan mensen, dieren en dingen. Ook in onszelf treffen we een constant veranderende stroom van gedachten, gevoelens en herinneringen aan. Wat is een juiste houding ten opzichte van deze twee niveaus van veelheid? De middeleeuw ...
  In winkelmand
 • Het menselijke kwaad | Klaas Rozemond

  24,51
  Aan de hand van de strafzaak tegen Eichmann onderzoekt filosoof en jurist Klaas Rozemond of de klassieke opvatting over het menselijke kwaad moet worden herzien. Het morele bewustzijn van de dader is het klassieke kenmerk van het menselijke kwaad. Daarvan is sprake wanneer een me ...
  In winkelmand
 • Hoe zeg je dag als je iemand niet kunt missen | Regine Hilhorst

  17,50
  Hoe zeg je dag als je iemand niet kunt missen is een boekje vol gedeelde smart. Een eerbetoon aan het leven van onze doden. Een boekje om bij te zuchten, te klagen, te schreeuwen of te knikken. Over zielig zeer en zinloos hoezo. Over stuk en heel graag heel, maar hoe dan. En dat ...
  In winkelmand
 • Het leven als tragikomedie | Tim Fransen

  10,00
  Het menselijk dier wordt bepaald door een aantal tragische beperkingen. Hij is sterfelijk, kwetsbaar, gemankeerd; hij leeft in een wereld waarin verschillende waarden met elkaar botsen; en hij heeft het eigenaardige vermogen om vragen te stellen waar hij geen antwoord op krijgt. ...
  In winkelmand
 • Waarom ik van Simone de Beauvoir houd | Regine Dugardyn

  10,00

  In ‘Waarom ik zo van Simone de Beauvoir houd’ schrijven zestien bekende auteurs en journalisten een brief aan hun grote voorbeeld.

  In winkelmand

Resultaat 57–84 van de 1027 resultaten wordt getoond