Algemene voorwaarden & Privacy

Ondernemingsgegevens

Perruptio CVBA – “Doorbraak Winkel”

Beatrijslaan 6
1850 Grimbergen
BE 0715.631158

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Doorbraak Winkel. Doorbraak Winkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Doorbraak Winkel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Doorbraak Winkel. Doorbraak Winkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kiest zijn/haar artikelen en plaatst deze in zijn/haar winkelmandje. De Klant gaat naar het winkelmandje waar de adresgegevens ingevuld moeten worden. Daarna moet de Klant de betaalmethode selecteren en tot slot de bestelling afronden door te betalen.

Doorbraak Winkel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de betaling ontvangen is, zal de bestelling ingepakt en verzonden worden via een logistieke leverancier. De pakjes zullen geleverd worden volgens de algemene voorwaarden van deze leverancier. Indien de Klant het pakje niet kan ontvangen, valt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Klant. Doorbraak Winkel wil ervoor ijveren dat alle pakjes binnen de twee werkdagen na verzending geleverd worden. 

De Klant moet onverwijld elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering melden binnen 24 uur na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De Klant heeft geen herroepingsrecht. Doorbraak Winkel waakt erover dat elk product in perfecte staat wordt verzonden.

Artikel 7: Garantie

Indien het product in slechte staat geleverd wordt, dient de Klant binnen 24 uur na levering een foto te nemen van het product in de originele ongeopende verpakking en deze te mailen naar winkel@doorbraak.be.

Artikel 8: Klantendienst

Doorbraak Winkel is bereikbaar via ons contactformulier, e-mail op winkel@doorbraak.be of per post op het volgende adres: Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy

Doorbraak Winkel respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (GDPR) met betrekking tot het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: nieuwsbrieven, leveringen.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Via ons contactformulier kan de Klant opvragen over welke gegevens wij beschikking en vragen om die te verwijderen of te corrigeren.

Doorbraak Winkel behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord, dat gecodeerd wordt opgeslagen. Doorbraak Winkel heeft dus geen toegang tot het wachtwoord van de Klant.

Doorbraak Winkel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over ons Privacy beleid, kunt u ons contacteren op winkel@doorbraak.be of via ons contactformulier .

Artikel 12: Gebruik van cookies door bezoekers

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De bezoeker kan zijn/haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de bezoeker doen via de instellingen van zijn browser. De bezoeker houdt er best rekening mee dat in dat geval bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde functies niet zullen werken.

Door gebruik te maken van deze site, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Doorbraak Winkel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.